Wpis na listę Wojewody Mazowieckiego
Prezes zarządu Piotr Kopański604 455 558

Opieka Wytchnieniowa -edycja 2024

 Fundacja Leopolda i Marii informuje, że w okresie od 15-02-2024 do 31-12-2024, realizuje zadanie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

W ramach niniejszego zadania Fundacja zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość nieodpłatnego pobytu w Domu Seniora w Kijance, Kijanka 31; 27-312 Chotcza.

Uczestnicy programu skorzystają z nieodpłatnego pobytu całodobowego wraz
z wyżywieniem, rehabilitacją i zajęciami terapeutycznymi. Pobyty 10 lub 14 dniowe.

Niniejsza oferta „opieki wytchnieniowej” kierowana jest do osób i opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia jak również sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna.

Osoba niepełnosprawna, Opiekun ani Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponoszą żadnych kosztów.

W przypadku ośrodka pomocy społecznej, który realizuje Program „ Opieki Wytchnieniowej” dla jednostek samorządu terytorialnego, program realizowany przez naszą Fundację będzie uzupełnieniem i pozwoli objąć wsparciem większą liczbę osób w Państwa Gminie.

W przypadku ośrodka pomocy, który do tej pory nie realizował Programu „ opieki wytchnieniowej” na swoim terenie, prosimy o poinformowanie mieszkańców Gminy o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia w 2024 roku, za pośrednictwem naszej Fundacji.

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do wyczerpania wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

2. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu traktowanego równorzędnie.

3. Oświadczenie Uczestnika Programu.

4. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy przesłać na adres email: kontakt@domseniorawkijance.pl (skany dokumentów); oryginały dostarczyć osobiście albo listownie na adres: Kijanka 31; 27-312 Chotcza.

Zgłoszenia telefoniczne: 604 455 558 lub 512 348 624.

Załączniki do pobrania:

zalacznik-nr-1-do-programu-ow-ngo-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1700483953(2)

Oświadczenie uczestnika programu

zalacznik-nr-12-do-programu-ow-ngo-2024-klauzula-rodo-1700483978(1)