Wpis na listę Wojewody Mazowieckiego
Prezes zarządu Piotr Kopański604 455 558

Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością Dofinansowano z PFRON do kwoty 443 448,00 zł. (Czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych i 00/100 zł).