Wpis na listę Wojewody Mazowieckiego
Prezes zarządu Piotr Kopański604 455 558

Dom Seniora w Kijance zapewnia pobyt i rehabilitację dla uchodźców z Ukrainy w ramach zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu ” Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”. Okres realizacji od 01/07/2022r do 31/12/2022r. Dofinansowano z PFRON do kwoty 407 118,00 zł. (Czterysta siedem tysięcy sto osiemnaście złotych i 00/100zł).